Chính sách bảo mật thông tin

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Famax.vn không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

Khi bạn liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà Famax.vn thu thập bao gồm:

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được Famax.vn sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Đối với thông tin cá nhân, Famax.vn chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu, khách hàng yêu cầu gửi mail về cskh@famax.vn

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY DƯỢC PHẨM FAMAX

6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Famax.vn không thu thập thông tin khách hàng qua trang web, thông tin cá nhân khách hàng được thực hiện thu thập qua email liên hệ đặt mua sản phẩm, dịch vụ gửi về hộp mail của chúng tôi: Famax.vn hoặc số điện thoại liên hệ đặt mua sản phẩm gọi về 1800 2268

Bạn có thể liên hệ địa chỉ email cùng số điện thoại trên để yêu cầu Famax.vn chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo

Tại Famax.vn, việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được mật Famax.vn cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác. Famax.vn cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:

Famax.vn hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của Famax.vn và liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo vui lòng liên hệ qua số hotline 024 7303 0568 hoặc email: cskh@famax.vn.